Tibor Máhrik

Tibor Máhrik je kazatelem v CB Centrum v Ostravě a známým řečníkem v Čechách i na Slovensku. Jeho vášní je naslouchání pulzu doby a hledání Biblické perspektivy na výzvy, kterým čelíme.

Věří v moc evangelia a usiluje o nápravu věcí lidských. Na akademické půdě se věnuje filosofii a etice. Spolu s manželkou slouží také v oblasti rodinného koučinku a duchovního poradenství. Je přesvědčen o tom, že bez zdravých rodin nemůžou být zdravé sbory ani společnost.

Tibor Máhrik v motýlku

Vystupovali u nás

2022

Řečníky, kteří u nás vystupovali, najdete zde

Řečníci.pdf