Alzheimer doby aneb Zachraňte žábu!

     Alzheimer doby aneb Zachraňte žábu!

     Žijeme v narcistické kultuře. Propadáme se do světa iluzí o sobě, o své rodině, o celé společnosti, a nakonec o celém světě. Ztráta vnímání reality přináší mnohé negativní důsledky zejména atomizace společnosti a následně pocit osamocenosti, frustrace a úzkosti. Je to jak vařením žáby. Neví, že teplota stoupá… Lze ji vůbec zachránit?

     Tibor Máhrik je kazatel CB v Ostravě a VŠ pedagog. Je přesvědčen, že služba slovem má být inspirativní a proměňující myšlení člověka a jeho život. Věnuje se problematice revitalizace a zakládání nových sboru. Dlouhá léta byl zaměřen na službu dětem, dorostu a mládeži. Také je předsedou KRUH-R, což je Odbor pro manželství a rodinu při Rade CB. Spolu s manželkou se 35 let věnují duchovnímu poradenství a rodinnému koučinku. Věří, že bez zdravých rodin nebudou zdravé sbory ani společnost. Je to vášnivý hudebník, který miluje umění a přírodu.

 

mahrik

2023

2022

Seminář z předešlého ročníku najdete zde

Seminář.pdf