"Kyberdítě® a jeho sítě aneb Jak se propojit s dnešními dětmi"

Dnešní doba je charakteristická rychlými změnami, což prohlubuje neporozumění mezi generacemi. Rodiče cítí obavy z toho, že jim děti unikají do rizikového prostředí virtuálního světa. Metody komunikace, na které jsou rodiče zvyklí, se nesetkávají s patřičnou odezvou.

Program nastiňuje specifika komunikace s dnešními dětmi a nabízí rodičům praktické tipy, jak se s dětmi propojit. Povzbuzuje rodiče k aktivnímu zájmu o svět dětí, k vytváření vzájemné důvěry a nastavování rozumných hranic.

Vrtá vám hlavou, co vaše dítě na internetu dělá? Sledujete s obavami, jak mizí v kybersvětě a vám se vzdaluje? Jak s ním o tom mluvit? Jak se s ním propojit?

Po semináři si mohou rodiče odnést odpovědi, příp. náměty k zamyšlení na následující otázky: Jak porozumět světu dnešních dětí? Jak neztratit jejich důvěru? Jak s nimi prakticky komunikovat? Jak v rodině nastavit rozumná a smysluplná pravidla?

Mluvit bude Viki Zemanová, lektorka preventivních programů Etické dílny®.

Můžete se na ni těšit 30.7.2022 v 18:00 v sále obecního úřadu v
Javorníku nad Veličkou.